Segunda República

Catálogo de monedas en francos franceses de la Segunda República

Segunda República (1848-1852)

1 Céntimo 5 Francos plata
Dupré Hércules
calendario gregoriano
1848 1848
1851 1849
1 centime 1849 5 francs Hercule
1 centime 1849 5 francs 1874
20 Céntimos plata 50 Céntimos plata 1 Franco plata 2 Francos plata 5 Francos plata
Ceres
1849 1849 1849 1849 1849
1851 1851 1851 1851 1851
20 centimes 1851 50 centimes 1888 1 franc 1888 2 francs 1871 5 francs 1849
20 centimes 1851 50 centimes 1888 1 franc 1888 2 francs 1871 5 francs 1849
10 Francos oro 20 Francos oro
Ceres Genio
1850 1849 1848
1851 1851 1849
10 francs 1851 20 francs 1851 20 francs 1848
10 francs 1851 20 francs 1851 20 francs 1848
Luis-Napoleón
50 Céntimos plata 1 1 Franco plata 5 Francos plata 20 Francos oro
1852 1852 1852 1852
1852 1852 1852 1852
50 centimes Deuxième République Louis-Napoléon avers 1 franc Deuxième République Louis-Napoléon avers 5 francs Deuxième République Louis-Napoléon avers 20 francs Louis-Napoléon aves
50 centimes Deuxième République Louis-Napoléon revers 1 franc Deuxième République Louis-Napoléon revers 5 francs Deuxième République Louis-Napoléon revers 20 francs Louis-Napoléon revers

 

Copyright © LesFrancs.com
les francs numismatique
Cookie policy