Tipo Ceres

Monedas tipo Ceres de Eugène-André Oudiné

Grabador: Eugène-André Oudiné (1810-1887)

Tipo Ceres

Monedas de plata

Monedas de oro

10 Francos 20 Francos
Segunda República Tercera República Segunda República
1850 1878 1849
1851 1899 1851
10 francs Cérès avers 20 francs Cérès avers
10 francs Cérès revers 20 francs Cérès revers
Copyright © LesFrancs.com
les francs numismatique
Cookie policy