Tipo Francia Libre

Tipos de monedas de la Casa de la Moneda de Filadelfia

Grabador: Atelier de Gravure de Philadelphie

Tipo Francia Libera

2 Francos
1944
1944
2 francs 1944
2 francs 1944

 

Copyright © LesFrancs.com
les francs numismatique
Cookie policy